A Fővárosi Törvényszék elrendelte a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt felszámolását, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja 2015. április 22., amely egyúttal a felszámolás kezdő időpontja.

Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. "f.a." ügyfeleit teendőikről.

Mindazon ügyfelünk részére, aki a felügyeleti eljárás alatt egyenlegközlőt kapott és nem jelzett vissza az HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. részére, hamarosan az aktuális állapotnak megfelelően ismételt ügyfél-egyenlegközlőt küldünk postai úton. Az egyenlegközlőkkel kapcsolatos esetleges észrevételeiket az eltérés okát igazoló dokumentumokkal a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Kérjük, hogy a borítékra írja rá: „HUNGÁRIA Észrevétel”. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

Hitelezői igénybejelentés

Amennyiben a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.”-val szemben bárminemű követelése áll fenn, minden esetben hitelezői igényt kell bejelenteni a fent megjelölt egyeztetőlevélben meghatározott határidőtől függetlenül.

A hitelezői igénybejelentés postára adásának határideje 2015. június 1., így igényük határidőn belül bejelentett igényként kerül nyilvántartásba vételre. Amennyiben a hitelező a fenti határidőt elmulasztja, úgy a felszámolás közzétételétől számított 180 napon belül van további lehetősége követelésének bejelentésére. A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azon túli igény befogadásra lehetőség nincs.

A hitelezői igénybejelentés díjmentes, melyhez formanyomtatvány a www.psfn.hu honlapról letölthető. Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: „HUNGÁRIA hitelezői igénybejelentés”. A hitelezői igénybejelentéshez másolatban szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről.

Ezúton kérjük mindazon ügyfeleinket, hogy amennyiben a felszámolási eljárást megelőzően esetlegesen megküldték bejelentésüket, úgy azt ismételten tegyék meg, mivel a korábban megküldött bejelentés nem minősül hitelezői igénybejelentésnek.

A Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: BEVA) által nyújtott kártalanítás

A BEVA által nyújtott kártalanítást a Tőkepiaci törvény szabályozza. A kártalanítás alapját az ügyfélnek a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. "f.a.”-nél fennálló és ki nem adott eszközök utáni követelése képezi. A BEVA kártalanítással kapcsolatos bejelentésekről, valamint a kártalanítás folyamatáról bővebb tájékoztatás a www.bva.hu internetes oldalon található.

HUNGÁRIA Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. ”f.a.” hitelezői igénybejelentés

LETÖLTÉS >>

Ezúton tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a.” ügyfélszolgálati telefonszámai a következők:

+36(1) 788-07-27
+36(1) 791-22-49